Hao Xiang Ni 好想妳

HAO XIANG NI FREEZE-DRIED TOFU PUDDING
好想妳豆菲菲輕食豆花
20 BOTTLES X 10G CTN

$34.00$35.00

HAO XIANG NI JUJUBE CRISPS (HONG ZAO CUI PIAN)
好想妳紅棗脆片
30 BAGS X 108G CTN

$144.00

HAO XIANG NI JUJUBE HOTAN
好想妳 和田大紅棗
SKU: JHXNMJHT Category: Tag:
20 BAGS X 454G/CTN

$135.00$198.00

HAO XIANG NI JUJUBE SANDWICH
好想妳棗仁派
30 BAGS X 198G CTN

$103.50

HAO XIANG NI JUJUBE WALNUT
好想妳核桃夾心棗
20 BAGS X 218G CTN

$130.00$146.00

HAO XIANG NI THIN-SKINNED WALNUT
好想妳薄皮手剝核桃
20 BAGS X 454G CTN

$130.00$144.00

menu
Back
Back
Back