Lan Vang 祥麟

Lan Vang 祥麟

38 Results

Lan Vang 祥麟

38 Results

LAN VANG BEAN CURD KNOT
祥麟牌百葉結
SKU: FLVGMBCK Category:
20 BAGS X 180G CTN

$44.00$46.00

LAN VANG BEAN CURD SLICES
祥麟牌揚州干絲
SKU: FLVGMBCS Category:
20 BAGS X 180G CTN

$44.00$46.00

LAN VANG CLAM MEAT PIE
SKU: FLVGMCMP Category:
30 BAGS x (30G x 10PCS)/*CTN

$117.00$130.50

LAN VANG COCONUT COOKIES
SKU: CLVGMCC Category:
12 TINS X 700G CTN

$69.00$72.00 Excl. GST

LAN VANG CURRY FISH BALL
SKU: FLVGMCFB Category:
30 BAGS x (30G x 10PCS)/*CTN

$117.00$130.50

LAN VANG FISH ROE LUCKY BAG
SKU: FLVGMFRLB Category:
30 BAGS x (25G x 10PCS)/*CTN

$162.00$168.00

LAN VANG FRIED FISH WITH SOY SAUCE
祥麟牌老上海爆魚
SKU: FLVGMFFSS Category: Tag:
24 BOXES X 300G/CTN

$154.80

LAN VANG FRIED GLUTEN BALL
SKU: JLVGMFGB Category:
50G X 20BAGS CTN

$29.00$40.00

LAN VANG FRIED TOFU
SKU: FLVGMFTF Category:
30 BAGS x (20G x 10PCS)/*CTN

$117.00$130.50

LAN VANG FROZEN BEANS
SKU: FLVGMFB Category:
20 BAGS x 500G/*CTN

$56.00$76.00

LAN VANG FROZEN CHINESE YAM CUT (BAI YU SHAN YAO)
祥麟冷凍白玉山藥
SKU: FLVGMFCY Category:
20 BAGS X 454G/CTN

$76.00

LAN VANG FROZEN GLUTEN TWISTER
祥麟冷凍旋風麵筋串
SKU: FLVGMGT Category:
18 BAGS x 500G/*CTN

$62.10$113.00

LAN VANG FROZEN SHEPHERD'S PURSE
SKU: FLVGMFSP Category:
20 BAGS x 500G *CTN

$56.00$76.00

LAN VANG FROZEN TARO
SKU: FLVGMFT Category:
20 BAGS x 500G/*CTN

$76.00

LAN VANG HANDMADE BEANCURD STICKS
SKU: JLVMHBS Category:
16 BAGS X 200G CTN

$39.20$48.00

LAN VANG JIANG XI RICE VERMICELLI M
SKU: OLVGMJX Category: Tag:
60 BAGS X 400G CTN

$93.00

1 2 3
menu
Back
Back
Back