Yang Zhang Gui 楊掌櫃

YANG ZHANG GUI GAOREN RAMEN SPICY BEEF AND SICHUAN PEPPER
楊掌櫃高人拉麵山椒肥牛味
SKU: OYZGMSBSP Category: Tag:
12 BOWL X 166G CTN

$25.20

YANG ZHANG GUI GAOREN RAMEN FRAGRANT SESAME
楊掌櫃高人拉麵飄香芝麻味
SKU: OYZGMFS Category: Tag:
12 BOWL X 163G CTN

$25.20

YANG ZHANG GUI GAOREN RAMEN HONG KONG STYLE RICH SAUCE
楊掌櫃高人拉麵港式肥汁味
SKU: OYZGMHKSR Category: Tag:
12 BOWL X 166G CTN

$25.20

YANG ZHANG GUI GAOREN RAMEN TOMATO
楊掌櫃高人拉麵濃情番茄味
SKU: OYZGMT Category: Tag:
12 BOWL X 157G CTN

$25.20

YANG ZHANG GUI VERMICELLI NOODLE VEGETABLE EGG BEEF AND TOMATO
楊掌櫃粉麵菜蛋番茄燉牛腩
SKU: OYZGMVNVEBT Category: Tag:
12 BOWL X 199G CTN

$25.20

YANG ZHANG GUI VERMICELLI NOODLE VEGETABLE EGG HONG KONG STYLE RICE SAUCE
楊掌櫃粉麵菜蛋港式肥汁味
SKU: OYZGMVNVEHKSR Category: Tag:
12 BOWL X 200G CTN

$25.20

YANG ZHANG GUI VERMICELLI NOODLE VEGETABLE EGG SOUR AND SPICY
楊掌櫃粉麵菜蛋誘惑酸麻味
SKU: OYZGMVNVESS Category: Tag:
12 BOWL X 191G CTN

$25.20

menu
Back
Back
Back